ALGEMENE VOORWAARDEN

1: Bij iedere boeking zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Als klant gaat u daar automatisch mee akkoord. VDH behoudt het recht om onze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen.
 

2: Indien de klant foutieve gegevens doorgeeft (u dient deze bij de reservatie correct in te vullen), is het mogelijk dat de wagen niet beschikbaar is. Indien de rit toch kan doorgaan, zal er een meerkost aangerekend worden (€ 20 per begonnen half uur) om de dienst tot een goed einde te brengen.

3: Indien gewenst kan u een factuur verkrijgen, dit aan een meerkost van  € 5 wegens administratiekosten. Gelieve dit vooraf te vermelden.

4: U betaalt contant of via Payconiq aan de chauffeur bij vertrek. Overschrijvingen gebeuren minstens 3 dagen voor vertrek.

5: Eens er een reservatie gedaan is, wordt deze in de agenda geplaatst. Bij een annulatie door de klant (>7dagen) zullen er geen kosten aangerekend worden, bij annulatie (>48u) zal een kost van  €25 aangerekend worden. Bij annulatie door de klant (<48u) zal een kost van €50 aangerekend worden.

Indien de chauffeur reeds onderweg is en er wordt geannuleerd of u bent niet aanwezig op het doorgegeven adres zal de volledige kostprijs aangerekend worden, aangezien het voertuig wordt gereserveerd voor een bepaalde periode. Deze kost wordt u per factuur opgestuurd. VDH aanvaardt geen telefonische annulatie. Als klant annuleert u altijd schriftelijk of per mail. Last minutes (< 48u) vallen echter niet onder deze voorwaarde.
VDH  behoudt zich het recht om een boeking te weigeren, met name in geval van openstaande facturen of onvermogen tot betaling.

6: VDH  doet al het mogelijke om de personen tijdig op de plaats van hun bestemming te brengen. VDH  kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig afleveren van de personen omwille van overmacht.

7: De klant is gerechtigd op een schadevergoeding van 20% op het totaalbedrag van de factuur van het vervoer, met een maximum van 50 euro, als VDH het contract niet uitvoert, met uitzondering van overmacht.

8: Gemaakte reservaties kunnen eenzijdig geannuleerd worden door VDH wegens onvoorziene omstandigheden (weer, verkeer of overmacht). Hiervoor kan geen schadevergoeding geëist worden. Indien het bedrag al betaald is, zal dat teruggestort worden.

9: Om de veiligheid te kunnen garanderen van de reiziger/klant is het verplicht bij het instappen van de wagen onmiddellijk de gordel om te doen. Zowel roken als dieren zijn niet toegelaten in de wagen. Bij het bevuilen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een kost van € 100,00 aangerekend worden om de wagen voor de volgende klanten weer in orde te brengen. Eventuele reparatie- of immobiliteitskosten worden u achteraf via factuur verstuurd.

10: Alle klachten aangaande de factuur of diensten dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

11:  Péage of tol is een meerkost extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.

12: VDH is verzekerd voor de wettelijke bepalingen overeenkomstig voor het vervoeren van maximaal 8 personen.

  • w-facebook

Gert Holderbeke

Jef Vandermeulenstraat 112
9050 Gentbrugge

GSM: +32 494 41 22 07
E-mail: vdholderbeke@gmail.com

Btw-nummer: BE0677.935.077

Rek. nummer: BE63 0689 0709 3608